11804

הוועדה לתכנון ובנייה נצרת עילית

תמונה מהכנס.jpeg

בתאריך ה- 8/11/2018  התקיים מפגש לעורכי בקשות ומודדים בנושא- פיילוט ממשק רישוי זמין ומרכז למיפוי ישראל

 

קישור להסברים בנושא הפיילוט ולחומרים שהוצגו בכנס 

 

קישור למידע על הממשק באתר המרכז למיפוי ישראל

 

 

 

 

 

הודעות

 • פיילוט רישוי זמין מרכז למיפוי ישראל

  החל מה- 7/11 הוועדה המקומית נצרת עילית משתתפת בפיילוט ממשק רישוי זמין ומרכז למיפוי ישראל.
  מפות המדידה יזונו ע"י המודד למערכת טופוקאד ויוגשו במערכת רישוי זמין רק ע"י הזנת מספר אישור המפה, מספר הרישיון של המודד ולחיצה על- שלח בקשה ליבוא מפה.
  כל בקשה שגרסתה הראשונה תוגש לאחר ה- 7/11/18, והמדידה לא הוגשה בהתאם להנחיות הפיילוט לא תעמוד בתנאים המוקדמים.

   

 • חתימה אלקטרונית על מפות מדידה

  החל מה- 21/2/2018 לא יתקבלו במערכת רישוי זמין מפות מדידה שאינן חתומות בחתימה אלקטרונית

  הסבר כיצד לבצע חתימה אלקטרונית 

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה,
  ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.

  הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
  המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.