11804

לרגל שיפוצים, למען שיפור השירות,
בתאריכים 25-29/3/18
קבלת הקהל תתקיים בקומה שש
אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית

צילום מסך יעודי קרקע.jpg

הודעות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה,
    ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.

    הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
    המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.