בתאריך ה- 8/11/18 התקיים מפגש לעורכי בקשות ומודדים בנושא- פיילוט ממשק רישוי זמין עם מפ"י.

נצרת עילית נבחרה להיות אחת מחמש הוועדות המשתתפות בפיילוט 

יודגש כי ממשק מפ"י רישוי זמין אינו בודק לעומק את מפת המדידה וקבלת מספר עבודה אינו מהווה אישור על תקינות מפת המדידה

 הסבר על הפיילוט מאתר מנהל התכנון

 קישור למידע על הממשק באתר המרכז למיפוי ישראל

 

החומרים שהוצגו במפגש-