ארכיב קבצים עבור �������� ���������� ������������ מספר: 2022005

נמצאו 3 תוצאות מתאימות

תאור קובץ
סוג קובץ
תאריך
קובץ
סדר יום לישיבת רשות רישוי מקומית מספר 2022005 סדר יום 26/06/2022 סדר יום
קובץ החלטות רשות רישוי לבדיקה של מאיר פרוטוקול 05/07/2022 פרוטוקול
פרוטוקול רשות רישוי מקומית מספר 2022005 לפרסום פרוטוקול 10/07/2022 פרוטוקול