11804

הוועדה לתכנון ובנייה נצרת עילית

כנס עורכי בקשות.jpeg

בתאריך ה- 6/6/2018  התקיים כנס לעורכי בקשות העובדים עם הוועדה לתכנון ובנייה נצרת עילית.

תודה לכל באי הכנס

ולאדריכלית הדס אברמוביץ'

נציגת מנהל התכנון על התכנים המעשירים

 

קישור לחומרים שהוצגו בכנס

 

 

 

 

 

הודעות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה,
    ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.

    הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
    המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.