עדכונים

מידע כללי

בתאריך ה- 8/11/2018  התקיים מפגש לעורכי בקשות ומודדים בנושא- פיילוט ממשק רישוי זמין ומרכז למיפוי ישראל

הגשת מפות המדידה בבקשות המידע להיתר היינה באמצעות הממשק בלבד!

 

קישור להסברים בנושא הפיילוט ולחומרים שהוצגו בכנס 

 

קישור למידע על הממשק באתר המרכז למיפוי ישראל

 

 

 

 

 

הודעות

  • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה,
    ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.

    הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
    המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.