עדכונים

 • פרויקט הרכבת הקלה "נופית" יוצא לדרך

  החל מיום ראשון 10.01.2022 ובמשך כשנה יבוצעו עבודות להסדרת השטח מול בניין עיריית נוף הגליל

  לחץ כאן לפרטים נוספים והסדרי תנועה

 • התחדשות עירונית (פינוי בינוי) ברחבי העיר

  עיריית נוף הגליל מודיעה בזאת כי הועדה לתכנון ובניה מקדמת ומלווה בימים אלה שלושה מתחמים של התחדשות עירונית (פינוי בינוי) ברחבי העיר.

  המתחמים הם:

  1. תירוש (מספרים 7, 9, 11, 13, 15)

  2. השקד (מספרים 2, 4 ,6)

  3. הזית (מספרים 1, 3, 5, 7, 9, 11)

  שלושה מחתמים אלה בלבד נכללים בסדר עבודת העירייה. אנו מבקשים להבהיר כי כל מיזם אחר המוצג על ידי גורמים שונים ואיננו נכלל ברשימת שלושת המתחמים לעיל, לא קשור לעירייה ולא באחריותה.

   

מידע כללי

בירור פרטי בקשה במשרדי הועדה

מבקש המעוניין לברר פרטים בנוגע לבקשה אותה הגיש נדרש להגיע עם עורך הבקשה.

 

רישוי בחמישה צעדים

חוברת רישוי בחמישה צעדים של מנהל התכנון

 

עבודות אותן ניתן לבצע בהליך מקוצר

תקנות התכנון והבניה (הליך רישוי מדרך מקוצרת), תשע"ז-2017

המסמכים הנדרשים לפי סוג העבודה המבוקשת

הודעות

 • 28/07/2022

  חופשה מרוכזת

  מתאריך 19.8.22 עד 31.8.22 כולל
  הוועדה תהיה סגורה.

 • אוגדן מקוון של תקנות תכן הבניה

  פורסם באתר מנהל התכנון אוגדן מקוון של תקנות תכן הבניה

  ניתן למצוא קישור לאוגדן תחת לשונית נהלים באתר הוועדה

 • חתימה אלקטרונית על מפות מדידה

  לא יתקבלו במערכת רישוי זמין מפות מדידה שאינן חתומות בחתימה אלקטרונית

  הסבר כיצד לבצע חתימה אלקטרונית 

   

  הגשת מפות מדידה למידע להיתר

  הגשת מפות מדידה למידע להיתר תתבצע אך ורק באמצעות ממשק מרכז למיפוי ישראל - רישוי זמין.

  יודגש כי ממשק רישוי זמין אינו בודק לעומק את מפת המדידה, וקבלת מספר עבודה אינו מהווה אישור על תקינות מפת המדידה.

  קישור להסברים בנושא הפיילוט ולחומרים שהוצגו בכנס 

 • אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה,  ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.
  הוועדה ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
  המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הוועדה בלבד.