טבלת תעריפי הוועדה

מדד אחרון:
235.8561
טבלת תעריפי הוועדה
סוג סוג שרות מספר סעיף תאור יחידה מחיר בסיס תעריף נוכחי
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.080 אגרת מינימום 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.110 בניה חדשה או תוספת בניה מ"ר 33.34 33.34
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.120 שימוש חורג עד 2000 מ"ר מ"ר 33.47 33.47
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.130 שימוש חורג מעל 2000 מ"ר (לכל מ"ר נוסף) מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.200 מבנים חקלאיים מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.201 מבנים חקלאיים (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.210 חממות ובתי רשת (עד 100 מ"ר) מ"ר 1.15 1.15
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.211 חממות ובתי רשת (מעל 100 מ"ר) מ"ר 0.57 0.57
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.300 עבודות בניה ופיתוח בלא הקמת בנין מ"ר 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.400 מיתקנים הנדסיים מ"ק 3.71 3.71
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.401 מאגרי מים וביוב מ"ק 0.12 0.12
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.402 נמלים ותעשיה כבדה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.410 נמלים ותעשיה כבדה מקונסטרוקציות מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.411 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית מ"ר 1.21 1.21
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.412 לוחות קולטי שמש בתחנת כח סולארית לכל מ"ר נוסף מעל 10,000 מ"ר 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.450 אגרת מידע לחלקה/יחידה תכנונית בודדת 198.00 198.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.460 אגרת מידע לשתי חלקות/יחידות תכנוניות 317.00 317.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.470 אגרת מידע לכל חלקה/יחידה תכנונית נוספת 99.00 99.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.500 עבודות כריה וחציבה מ"ק 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.510 עבודות להכשרת אתרים להטמנה וטיפול בפסולת יבשה מ"ק 0.11 0.11
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.600 התקנת כבלים צנרת ותעלות מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.700 הקמת גדר מ"א 1.24 1.24
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.701 הקמת גדר ביטחון, חקלאות מ"א 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.750 אגרת שילוט היתר מ"א 70.00 70.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.751 אגרת סריקה מ"א 50.00 50.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.800 כל עבודה הטעונה היתר 308.98 308.98
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.801 עבודה מצומצמת 61.80 61.80
אגרת בניה אגרות בניה 1.00.900 מבנים הפטורים מאגרה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.99.2 קיזוז מקדמה 0.00 0.00
אגרת בניה אגרות בניה 1.99.3 החזר פקדון 0.00 0.00
אגרות שונות טאבו 6.01.01 אגרת אישור - בענייני קרקעות, בניינים וירושות 198.00 198.00
אגרות שונות טאבו 6.01.02 אגרת אישור - בכל ענין אחר 23.70 23.70
אגרות שונות טאבו 6.01.03 אגרת אישור - העתקי תעודה 9.50 9.50
אגרות שונות טאבו 6.01.04 הנפקת תיק ורוד 25.00 25.00
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 2.0 ** היטל מים ** יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 2.1 אגרת חיבור למפעל מים (סעיף 2 ב) יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 2.1.1.1 לכל יח"ד עד 75 מ"ר יח"ד 498.59 498.59
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 2.1.1.2 לכל מ"ר נוסף מ"ר 12.47 12.47
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 2.1.2.1 לכל עסק/משרד עד 30 מ"ר מטר 498.59 498.59
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 2.1.2.2 לכל מ"ר נוסף מ"ר 12.47 12.47
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 2.1.3.1 לכל יח' מלאכה עד 30 מ"ר 623.24 623.24
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 2.1.3.2 לכל מ"ר נוסף מ"ר 12.47 12.47
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 2.1.4.1 לכל יח' תעשיה עד 60 מ"ר 772.81 772.81
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 2.1.4.2 לכל מ"ר נוסף מ"ר 12.47 12.47
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3 היטל פיתוח מים (סעיף 3 א) יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.1 בבנין מגורים יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.1.1 למגרש ששטחו עד 500 מ"ר מגרש 810.21 810.21
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.1.1.1 למגרש ששטחו עד 500 מ"ר 50% הנחה מגרש 810.21 810.21
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.1.2 לכל מ"ר נוסף במגרש מ"ר 16.20 16.20
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.1.3 לכל מ"ר בניה בכל קומה (בנוסף) מ"ר 52.35 52.35
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.1.3.3 לכל מ"ר בניה בכל קומה (בנוסף) 50% הנחה מ"ר 52.35 52.35
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.2 בבנין שאינו למגורים יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.2.1 למגרש ששטחו עד 500 מ"ר מגרש 810.21 810.21
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.2.2 לכל מ"ר נוסף במגרש מ"ר 21.19 21.19
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.2.3 לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 42.39 42.39
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.2.4 לכל ממ"ק נפח (בנוסף) ממ"ק 13.24 13.24
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.3 תוספת בבנין קיים יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.3.1 לכל מ"ר בניה בכל קומה מ"ר 52.35 52.35
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.4 בניני ציבור יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.4.1 לכל מ"ר משטח המגרש מ"ר 1.87 1.87
היטלי פיתוח היטלי מים - תאגיד לשנת 2004 20 3.4.2 לכל מ"ר בניה בכל קומה מ"ר 5.61 5.61
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4 ** היטל ביוב ** יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.1 ביוב ציבורי יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.1.1 למגורים ולמסחר , לכל מ"ר בניה מ"ר 19.00 26.56
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.1.2 לתעשיה ולמאלכה , לכל מ"ר בניה מ"ר 22.80 31.88
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.1.3 למגורים ולמסחר , לכל מ"ר של שטח הקרקע , כולל קרקע מ"ר 4.75 6.64
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.1.4 לתעשיה ולמאלכה , לכל מ"ר של שטח הקרקע , כולל קרקע מ"ר 1.90 2.66
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.2 ביוב מאסף יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.2.1 למגורים ולמסחר , לכל מ"ר בניה מ"ר 16.89 23.61
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.2.2 לתעשיה ולמאלכה , לכל מ"ר בניה מ"ר 20.27 28.34
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.2.3 למגורים ולמסחר , לכל מ"ר של שטח הקרקע , כולל קרקע מ"ר 4.22 5.90
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.2.4 לתעשיה ולמאלכה , לכל מ"ר של שטח הקרקע , כולל קרקע מ"ר 1.69 2.36
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.3 מכון טיהור יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.3.1 למגורים ולמסחר , לכל מ"ר בניה מ"ר 28.50 39.84
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.3.2 לתעשיה ולמאלכה , לכל מ"ר בניה מ"ר 34.20 47.81
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.3.3 למגורים ולמסחר , לכל מ"ר של שטח הקרקע , כולל קרקע מ"ר 7.12 9.95
היטלי פיתוח היטלי ביוב - תאגיד לשנת 2004 2 4.3.4 למאלכה ולתעשיה , לכל מ"ר של שטח הקרקע , כולל קרקע מ"ר 2.85 3.98
היטלי פיתוח היטלי תעול לשנת 5 === היטל תיעול === יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטלי תעול לשנת 5.0.1 לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 6.30 6.30
היטלי פיתוח היטלי תעול לשנת 5.0.2 לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 35.66 35.66
היטלי פיתוח היטלי תעול לשנת 5.0.3 לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 11.90 11.90
היטלי פיתוח היטל כביש לשנת 6 === היטל כביש === יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל כביש לשנת 6.0.1 לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 31.16 31.16
היטלי פיתוח היטל כביש לשנת 6.0.2 לכ מ"ר משטח הבנין מ"ר 176.46 176.46
היטלי פיתוח היטל כביש לשנת 6.0.3 לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 58.82 58.82
היטלי פיתוח היטל כביש לשנת 6.0.4 היתר לסלילת כביש 204.78 204.78
היטלי פיתוח היטל כביש לשנת 6.0.5 סלילת כביש 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה לשנת 7 === היטל מדרכה === יח 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה לשנת 7.0.1 לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 15.51 15.51
היטלי פיתוח היטל מדרכה לשנת 7.0.2 לכל מ"ר משטח הבנין מ"ר 87.85 87.85
היטלי פיתוח היטל מדרכה לשנת 7.0.3 לכל מ"ק מנפח הבנין מ"ק 29.28 29.28
היטלי פיתוח היטל מדרכה לשנת 7.0.4 היתר לסלילת מדרכה 204.78 204.78
היטלי פיתוח היטל מדרכה לשנת 7.0.50 החזר היטלים 0.00 0.00
היטלי פיתוח היטל מדרכה לשנת 7.10.01 סלילת רחוב משולב - לכל מ"ר משטח הקרקע 46.67 46.67
היטלי פיתוח היטל מדרכה לשנת 7.10.02 סלילת רחוב משולב - בעד נכס למגורים, לכל מ"ר משטח הבניין 264.31 264.31
היטלי פיתוח היטל מדרכה לשנת 7.10.03 סלילת רחוב משולב - בעד נכס אחר, לכל מ"ק מנפח הבניין 88.10 88.10
היטלי פיתוח שצ"פ 8.0.1 היטל שצ"פ - לכל מ"ר משטח הקרקע מ"ר 24.93 24.93
היטלי פיתוח שצ"פ 8.0.3 היטל שצ"פ - לכל מ"ר משטח הבניין מ"ר 141.15 141.15
היטלי פיתוח שצ"פ 8.0.5 היטל שצ"פ - לכל מ"ק מנפח הבניין מ"ק 47.05 47.05
אגרות שונות טאבו 5.9060 אגרת פטור מהיטל השבחה 198.00 198.00