חתימה אלקטרונית על מפת מדידה

בהתאם לתקנה  12(1)   חלק ב' – מידע הנדרש להיתר , לתקנות התכנון והבנייה (רישוי בנייה) תשע"ו -2016

לבקשת מידע להיתר תוגש מפת המדידה דרך אתר טופוקאד של המרכז למיפוי ישראל (הסבר על פיילוט ממשק רישוי זמין מפ"י מאתר מנהל התכנון)

להגשת בקשה להיתר יוגש קובץ DWF של  מפת מדידה, חתום בחתימה אלקטרונית, מאושרת בידי מודד מוסמך מעודכן לשנה האחרונה לכל היותר, ממועד הגשת הבקשה לקבלת מידע להיתר.

יובהר כי קובץ תמונה עם חתימה ידנית המודבק על גבי קובץ מפת המדידה אינו מהווה חתימה אלקטרונית.

 

בהגשת מפת מדידה להיתר יש לבצע חתימה של הקובץ באמצעות כרטיס חכם.

קיימות שתי אפשריות לחתימה על הקובץ-

 1. חתימה באמצעות תוכנת SignVerify- כלי החתימה והאימות שמגיע יחד עם סרגל הכלים של GOV.IL (מצ"ב קישור להסבר כיצד להוריד את סרגל הכלים של GOV.IL)
 2. חתימה בתוך הצפין החינמי של Autodesk Desighn Review (לא עובד בגרסה החדשה של הצפין)

כיצד חותמים באמצעות תוכנת SignVerify-

תוכנת SignVerify מגיעה יחד עם התקנת סרגל הכלים של GOV.IL אותו נדרשים להתקין לטובת עבודה עם מערכת רישוי זמין, כך שכל מי שעובד עם הטפסים של המערכת, תוכנה זו כבר מותקנת אצלו במחשב.
יש להיכנס לעזרה של התוכנה על מנת ללמוד כיצד לחתום באמצעותה על הקובץ

 

כיצד חותמים באמצעות כרטיס חכם בתוך הצפין החינמי של Autodesk Desighn Review(לא עובד בגרסאות החדשות של הצפין)-

Autodesk Desighn Review היינו הצפין בו משתמשות הועדות לצפייה במפות המדידה. מומלץ תמיד לפתוח את קובץ המדידה בצפין זה לפני צירופו לבקשה.

אופן החתימה-

 1. פתיחת מפת המדידה בצפיין Autodesk Desighn Review
 2. לחיצה על סימן ה- D בפינה השמאלית העליונה של המסך
 3. בחירת security
 4. בחירת Add Digital Signature
  צילום מסך הממחיש את סעיפים 1-4

 5. יפתח חלון האישורים המחוברים למחשב (אישור משמעו- הכרטיס החכם המחובר למחשב)
 6. במידה וסיומת הקובץ היא DWF התכנה תבקש אישור לשמור את הקובץ בפורמט DWFX- יש לאשר.
 7.  יש לחתום באמצעות הכרטיס החכם (הזנת הקוד האישי)
 8. לאחר ביצוע החתימה יפתח חלון האישור בתוכנה בו יהיה רשום - the certificate is valid
 9. בפינה השמאלית העליונה של חלון הצפייה יופיע אייקון עם תעודה - אייקון זה מאשר שהמסמך חתום ולחיצה עליו תראה את פרטי הגורם שביצע את החתימה.
  צילום מסך הממחיש את האייקון שמעיד על מפה חתומה
 10. במידה ויבוצע שינוי על הקובץ החתום, בשלב השמירה תקפוץ הודעה המתריאה כי שמירה של השינוי תבטל את החתימה.
  במידה ואכן תתבצע שמירה האייקון בפינה ישתנה וייתן חיווי כי החתימה אינה בתוקף- לחיצה על האייקון תתעד את מועד ביצוע שינוי במסמך
  צילום מסך של האייקון שנותן חיווי כי החתימה אינה תקפה
 11. חתימה מאושרת היא רק חתימה של מודד מוסמך! על המודד להחזיק ברשותו כרטיס חכם