מידע תכנוני

מידע תכנוני כללי/ עבור רשות מקרקעי ישראל

תשלום עבור מידע לפי סעיף 119א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965
דף מידע זה הינו כללי בלבד ומיועד לקבלת מידע עבור רשות מקרקעי ישראל, רכישה/ מכירה של נכס, חבות היטל השבחה, מידע לשמאים וכו'. (תיק מידע זה אינו מהווה תיק מידע להיתר בניה).

תיק מידע כתנאי להגשת בקשה היתר:

תשלום עבור מידע להיתר לפי סעיף 145א' לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה- 1965.
תיק מידע מכיל מידע תכנוני מפורט המתמקד בכתובת ובמהות העבודה המבוקשת ומהווה תנאי ובסיס להגשת בקשה להיתר בניה.
לידיעה: לאחר ביצוע התשלום, יש להגיש בקשה להיתר בניה דרך המערכת המקוונת.
הזמנת תיק מידע באמצעות מערכת רישוי זמין מתאפשרת על ידי עורך בקשה מורשה בלבד.


לשם איתור מדויק של הנכס המבוקש, יש לצרף מפת איתור נכס הכולל מגרש/חלקה – צילום מסך של תרשים סביבה מאתר מפ"י/ אתר הGIS של הוועדה המקומית/ מתוכנית מדידה.

כתובת הנכס:

כתובת הנכס

מקרקעי הנכס:

מקרקעי הנכס
טבלת גושים חלקות
  גוש חלקה מגרש חלקה צמודה  

סה"כ לתשלום:         

פרטי מזמין דף המידע:

פרטי מזמין דף המידע
העלאת קבצים